Uitleg fusing met de HotPot

In de HotPot kunt u glas smelten in een magnetron om sieraden of glazen onderdeeltjes voor sieraden of andere creatieve toepassingen te maken.
Deze techniek is ook wel bekend onder de naam glasfusing.  
Met de HotPot komt deze techniek binnen ieders bereik omdat er geen speciale glasoven voor nodig is, alleen een gewone magnetron.
Lees deze gebruiksaanwijzing eerst volledig door voordat u aan de slag gaat.  
De HotPot is gemaakt van Biosoluble fibre. Dit is een vezelmateriaal dat uiterst licht in gewicht is en niet schadelijk voor de gezondheid.
Het bovenste deel (het deksel) heeft een speciale zwarte coating aan de binnenkant waardoor er bij verwarming in een magnetron binnen enkele
minuten een  temperatuur ontstaat van ongeveer 900 graden Celsius. Dat maakt het mogelijk om in korte tijd stukjes glas aan elkaar te smelten.  
  
De HotPot is verkrijgbaar als los model ofwel als complete starter pack, die naast de HotPot ook een collectie glasplaatjes en andere glasvormen,
gereedschappen en onderdelen voor sieraden bevat. Deze starterset wordt geleverd onder de naam HotBox. Alle materialen zijn ook los te koop
en als u enige ervaring heeft opgebouwd, kunt u uw pakket aanvullen en uitbreiden met glas en andere materialen die gecombineerd kunnen worden met glas.
Een magnetron dient u zelf in bezit te hebben.  
  
 
MAGNETRON  
  
De magnetron die u kunt gebruiken kan een eenvoudig model zijn. De bediening moet liefst met een draaiknop zijn voor het instellen van de
wattage, zodat u elke gewenste snelheid kunt instellen. In veel magnetrons zit een glazen bodemplaat met een draaimechanisme.
Wij adviseren u om dit te gebruiken, omdat de ronddraaiende beweging meehelpt aan een goede verdeling van de warmte. 

Bij sommige magnetrons komt het voor dat de glasplaat een schokkende beweging maakt tijdens het draaien. In dat geval kunnen de stukjes
glas van hun plaats verschuiven, wat niet de bedoeling is. In zo’n geval doet u er het beste aan om de glasplaat en het draaimechanisme te verwijderen.
De HotPot zal nu niet draaien, dit is niet ideaal maar u kunt er  toch gewoon mee werken.   
  
In theorie is het mogelijk om de magnetron uit uw keuken te gebruiken, waarin u ook uw voedsel bereidt.  
Wij raden dit echter sterk af, omdat er tijdens het verhitten van glas en andere materialen gassen kunnen ontstaan die oxides en mogelijk
andere “ongezonde” stoffen bevatten. Schaf daarom voor uw glas-hobby een aparte magnetron aan. Dit hoeft geen luxe, moderne versie te zijn,
het meest eenvoudige model, liefst met draaiknoppen, volstaat prima!  
  
  
VERHITTING VAN GLAS  
  
Bij de HotBox worden een aantal glasplaatjes in diverse kleuren geleverd. Dit glas is speciaal geselecteerd voor gebruik in de HotPot.
Om optimale resultaten te bereiken is het handig om een en ander te weten over het materiaal glas. Daarom lichten wij enkele zaken in
deze handleiding toe. 


Vloeidikte  
Glas heeft, net als elke vloeistof, een vaste vloeidikte (oppervlaktespanning)en bij het HotPot glas is dit 5 à 6 mm. Dat wil zeggen dat het glas,
wanneer het boven 800 graden wordt gestookt, naar die dikte zal vloeien. Dit heeft een belangrijke consequentie voor uw stookactiviteiten!
Het HotPot glas heeft een dikte van ca. 3 mm. Voor een volledige versmelting is het daarom het meest logisch dat u 2 stukjes van gelijke  
grootte op elkaar legt, dan kunt u na het stoken een resultaat verwachten dat hetzelfde formaat heeft als vóór dat het werd gestookt.
(alleen mooiere randen en afgeronde hoekjes) Legt u 3 stukjes van hetzelfde formaat op elkaar, dus 9 mm totaaldikte, dan vloeit het geheel
verder uit. Het resultaat is een groter stukje, wat tot 6 mm dikte is ingezakt en de vorm is ronder geworden. Het volledig versmelten van
een enkel stukje glas van 3 mm dikte heeft – logischerwijs – tot gevolg dat het stukje kleiner en dikker wordt.  
Het glas wordt als het ware naar zijn eigen massa getrokken. Een klein vierkant stukje glas kan op die manier zelfs een bolletje worden!  
  
Uitzettingscoëfficiënt    
Het glas dat u voor glasfusing gebruikt wordt, dient van één en dezelfde uitzettingscoëfficiënt te zijn, d.w.z. de mate waarin het glas uitzet
tijdens het smelten, moet voor elk stukje hetzelfde zijn. Als glas gaat smelten wordt het letterlijk groter en tijdens het afkoelen krimpt het weer.
Smelt u 2 stukjes glas aan elkaar met een verschillende uitzettingscoëfficiënt dan kan het werkstukje kapot klappen door spanningsverschillen.
U kunt dus niet willekeurig stukjes van verschillende soorten glas aan elkaar  
smelten. Wij adviseren u om het HotPot glas te gebruiken ofwel een soort waarvan u zeker weet dat het “compatible” is. Het HotPot glas heeft
een uitzettingscoëfficiënt van 90 (in vakjargon COE90).
  
Belangrijk: formaat beperken  
Vanwege de genoemde uitzetting van glas is het belangrijk dat u uw glaswerkstukje niet te groot maakt.  
Het moet minimaal 1,5 centimeter van de van de HotPot binnenwand verwijderd blijven. Indien het glas tijdens het smelten de wand van de HotPot
raakt, zal deze wand onherroepelijk beschadigen, mogelijk zelfs onherstelbaar! Als de zwarte binnenwand beschadigd is, zal de HotPot niet meer functioneren,
dus het is raadzaam om hiermee goed rekening te houden! Dit geldt natuurlijk met name als u stukjes glas opstapelt, waardoor de vorm tijdens het smelten
ook al groter wordt (zie stukje over vloeidikte).  
  
Verwarmen en afkoelen  
Uw magnetron heeft wellicht de optie om 800 of zelfs 1000 watt te gebruiken. Wij adviseren u echter om altijd tussen 500 en 600 watt te werken.
Als het glas te snel wordt opgewarmd kan het breken (thermische schok). Dit kan tot gevolg hebben dat de glasstukjes kapot springen met als risico
dat ze tegen de wand van de HotPot terechtkomen. Dit kan onherstelbare beschadigingen veroorzaken.  
Daarom is het ook verstandig om nooit langer (dus heter) te smelten dan nodig. Bedenk dat bij een lager wattage het stookproces trager verloopt dan
bij een hoger wattage, wat voor een goed resultaat juist positief kan zijn. Zodra er licht uit de HotPot komt is het glas warm genoeg en kan het niet meer
breken door thermische schok. U kunt de pot dan veilig open maken om te kijken. Let op, zodra heet glas zijn warmte-gloed verliest is er weer kans op
thermische schok en dan dient u de pot dus weer te sluiten.  
Het afkoelen dient evenmin geforceerd te gebeuren. Als u een glasstukje heeft gestookt en de HotPot uit de magnetron heeft gehaald, laat het glasstukje
dan in de gesloten HotPot afkoelen tot u het met de blote hand kunt hanteren. Hoe lang dit duurt, is uiteraard afhankelijk van de grootte van uw werkstukje 
en de ervaring zal u dit leren, maar 1 à 2 uur is een redelijk uitgangspunt om mee te beginnen, afhankelijk van de grootte van uw glasstukje.
Te snel afkoelen kan ook een thermische schok  
veroorzaken, waardoor het stukje alsnog kan breken. Bij twijfel kunt u altijd beter langer afkoelen.   
  
LOSMIDDELEN  (SCHEIDINGSMIDDELEN)
  
Uw glaswerkstukje mag nooit rechtstreeks op de bodem van de HotPot worden gelegd, omdat het glas dan zal vastplakken aan de bodem,
waardoor uw HotPot onherstelbaar beschadigd raakt. Er dient daarom een “losmiddel” onder het glas te leggen. Om een plat werkstukje te maken
gaat u als volgt te werk: leg eerst een stukje biosoluble fibre (vilt) van 1mm dik op de bodem van de HotPot, daarop een stukje Smooth fusing papier.
Beiden moeten iets groter zijn dan het glaswerkstukje. Zo krijgt u ook  
meteen een mooie gladde onderkant Het vilt is dikker en kan meerdere keren worden gebruikt. Het fusing papier verpulvert tijdens verhitting maar
behoudt zijn functie als losmiddel. Het is dus voor éénmalig gebruik en de resten dienen na afloop voorzichtig te worden verwijderd. (bijvoorbeeld
met een zachte kwast)   
NB: gebruik nooit ovenpapier voor keukengebruik, dat is niet geschikt voor de HotPot!  
  
* Smooth fusing papier en biosoluble fibre worden meegeleverd bij de HotBox starter pack.